MENU
Logo Made in Germany IFAT Eurasia 2017
İletişime geri dön

iXPOS

iXPOS

www.ixpos.de sanal portalýyla Almanya, ihracatý teþvikte yeni ufuklar açýyor. iXPOS Alman dýþ ticaret teþvik fýrsatlarýnýn kapsamýný bir bakýþta sunmaktadýr. Bu platform, Almanya'da çeþitli hükümet ve yarý özerk kurumlar tarafýndan sunulan karýþýk ve sayýsýz teþvik vasýtalarýna, hizmetlere ve bilgilere ilgi gösteren giriþimciler için bir rehberdir.

IXPOS Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlýðýnýn (BMWi) bir inisiyatifidir. Alman Dýþ Ticaret Bürosu (gtai) bu websayfasýnýn içeriðinin koordinesinden sorumludur.


Ýletiþim:
Germany Trade and Invest GmbH (gtai) - 
Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbH
Agrippastr. 87 - 93
50676 Köln
Almanya

Telefon: +49 221 2057-0
Faks: +49 221 2057-212
İnternet: www.gtai.de

Fuar Organizatörünüz

Fuar Organizatörünüz

Yazdırma listesi  |  PDF olarak kaydet
atech innovations gmbh
Stand numarası: D-21b
BHS-Sonthofen GmbH
Stand numarası: D-26b